חיפוש

איך נקבע הכיסוי בביטוח משכנתא?

איך נקבע הכיסוי בביטוח משכנתא?

ביטוח משכנתא הוא חובה בלקיחת משכנתא מבנק. איך קובעים מה יהיה הכיסוי ומה זה בכלל ביטוח משכנתא?

 

ביטוח משכנתא

משכנתא היא הלוואה מאוד גדולה שנותן בנק ללווים על מנת שיקנו נכס. אמנם הדירה כביכול מבטחת את ההלוואה שנותנת הבנק, בידיעה שאם לא יוחזר הכסף במלואו לבנק הוא יוכל לקחת ללווה את הנכס ואת הבעלות, אך על מנת לבטח אפשרות זאת חשוב לבנקים שגם הנכס עצמו יהיה מבוטח. שכן אם הנכס ייהרס וגם הלווה לא יחזיר הכל, הבנק יוצא קירח משני הצדדים. את ביטוח המשכנתא לוקחים בחברות ביטוח חיצוניות לבנק.

 

מה כולל ביטוח משכנתא?

כאשר מדברים על ביטוח משכנתא הכוונה היא כמובן לבטח את ההלוואה שניתנת במסגרת המשכנתא אך בצורה עקיפה. הביטוח מחולק לשני כיסויים – ביטוח חיים וביטוח דירה. ביטוח החיים מבטיח לבנק שבמקרה שיקרה משהו ללווה, כלומר שהוא ימות, הבנק עדיין יקבל את הסכום שמגיע לו וגם יהיה מי שידאג לכך. בנוסף, יש לבטח גם את הדירה בביטוח מתאים אשר מבטיח לבנק שהערך של הדירה לא ירד והוא יקבל את מה שמגיע לו במקרה של עיקול.

 

כיסוי בעבור ביטוח חיים

ביטוח החיים במסגרת ביטוח משכנתא מושפע באופן ישיר מהסיכון בו חי האדם. לצורך העניין, הכיסוי עבור אנשים חולים יהיה גבוה יותר בשל ההנחה כי יש להם יותר סיכוי למות כלומר, שיש יותר סיכוי שהביטוח יצטרך לשלם ולפצות את הבנק בעקבות המוות.

 

כיסוי בעבור ביטוח דירה

ביטוח המשכנתא המבטח את הדירה עצמה תלוי בשווי הנכס מתוך הבנה כי ככל שהנכס יקר יותר, כך גם ההלוואה שהבנק נותן וכך גם ההוצאה שתהיה לחברת הביטוח בעתיד במקרה ואכן יקרה משהו. על כן ישנו קשר ישיר בין השווי של הנכס לבין הכיסוי הביטוחי שיהיה צריך לשלם הלווה לחברת הביטוח.

 

קביעת סכום הכיסוי

בהתאם מאפיינים של האדם אשר לווה את המשכנתא וגם בהתאם לשווי של הנכס והמאפיינים שלו, תקבע חברת הביטוח את סכום הכיסוי הביטוחי אשר הלווה צריך לשלם. ללא תשלום מלא של הפוליסה שנקבעה, לא יוכל הלווה לקבל את המשכנתא כסדרה. הבנק חייב לדעת שיש מי שמבטח את ההלוואה הגדולה שהוא נותן, מעבר לנכס עצמו.

ביטוח משכנתא הוא חובה על מנת לקבל משכנתא מהבנק וכולל שני חלקים שהם ביטוח חיים וביטוח דירה. המטרה של כיסויים אלו להבטיח לבנק שיקבל מה שהוא נתן גם במקרה של נזק לדירה וגם במקרה של מוות הלווה. על כן, ככל שיש יותר סיכוי לאחד מאלו סכום הכיסוי הביטוחי עולה. כל חברת ביטוח מתנהלת על פי תנאים שונים אך כולן בוחנות מאפיינים אלו על מנת לקבוע את הסכום, כדאי להתייעץ עם אנשי מקצוע כדי להבין האם ניתנה לכם הצעה הוגנת וכדאית.

ביטוח משכנתא

אולי תאהבו גם את