Search

מה מגיע לחייל משוחרר?

מה מגיע לחייל משוחרר?

מהו מס הכנסה?

מס הכנסה הוא סכום כסף אשר מופרש בכל חודש מתוך השכר למדינה. המסים מחושבים לפי המשכורת השנתית, ומיועדים לפיתוח תשתיות, תקציבי חינוך, ביטחון וסביבה. המסים בכלל מנוכים מסוגי הכנסות שונים- בנוסף להכנסה מ"יגיעה עצמית" (משכורת מעבודה), מסים משולמים גם על קניות והטבות שונות. כל סכום כספי או הטבה בעלת ערך כספי מדווחים לרשות המסים.

 

מי נחשב חייל משוחרר ולמי מגיעות הזכויות?

מרגע השחרור ותחילת העבודה, חייב כל אדם במס הכנסה. עם זאת, המדינה מעניקה לחיילים משוחררים הקלה במס- מה שיכול לחסוך מאות שקלים חשובים לתחילת החיים האזרחיים.

חייל או חיילת משוחררים/ משרתי שירות לאומי אשר שירתו יותר מ-12 חודשים מלאים זכאים ל2 נקודות זיכוי למשך 3 שנים משחרורם. כלומר, חייל/ת משוחררים יקבלו, החל מחודש לאחר שחרורם, הנחה של כ440 ₪ בחודש ממס ההכנסה.

חודשי שירות חייל בן/ בת שירות לאומי חיילת
12-23 חודשים נקודת זיכוי אחת נקודת זיכוי אחת (12-22 חודשים)
23 חודשים ומעלה שתי נקודות זיכוי שתי נקודות זיכוי (מעל 22 חודשים)
12 חודשים נקודת זיכוי אחת
24 חודשים שתי נקודות זיכוי

 

מהי נקודת זיכוי?

נקודת זיכוי היא סכום כסף המקוזז ממס ההכנסה וחל על הכנסות. נכון ל2021, ערך חודשי של נקודת זיכוי הוא 218 ₪. כלומר, מתוך מס ההכנסה שיש לשלם, יופחת סכום השווה למכפלה של מספר נקודות הזיכוי בשווי נקודת זיכוי.

 

השלב הבא לקבלת את ההטבה

שכירים ימלאו טופס 101 וימסרו למעסיק, בצירוף תעודת שחרור או סיום שירות.

עצמאים ימלאו בסוף השנה טופס 1301 בצירוף תעודת שחרור או סיום שירות.

אם הזכאות מאושרת בתום שנת המס, ניתן להגיש בקשה להחזר מס בלשכת פקיד השומה אליה העובד משתייך (ניתן למצוא באתר רשות המסים). ניתן לקבל החזרי מס עד 6 שנים אחורה.

 

חשוב לדעת

ראשית, בנוסף להקלה לה זכאים חיילים משוחררים, ישנם תנאים נוספים המזכים בתשלום מס מופחת. למשל, אדם שהתחיל לעבוד לאחר תחילת שנת המס (המס מחושב לפי הכנסה שנתית מה-1 בינואר ועד ה-31 בדצמבר) ישלם מס בהתאם ורק על החודשים שעבד.

בנוסף, נקודות זיכוי וההקלה במס ניתנת לחיילים משוחררים בנוסף ל-2.25 נקודות הזיכוי אשר ניתנות להם בגין היותם תושבי ישראל.

ישנם מקרים רבים בהם אדם עומד בקריטריונים נוספים אשר מזכים בנקודות זיכוי. במקרים אלו, ניתן לקבל במצטבר את כלל נקודות הזיכוי וההקלות (בהתאם לקריטריונים ובמקרים בהם לא צוין אחרת). כדאי לבדוק מה ההטבות המגיעות לכם- ניתן לבדוק זאת בפורטל נקודות זיכוי ממס הכנסה.

לבסוף, חשוב לדעת כי חייל משוחרר שעבד במקום מסוים עד גיוסו לצה"ל זכאי על-פי חוק לחזור לאותו מקום לאחר שחרורו.

כלים לחישוב מיסים

אולי תאהבו גם את

החזרי מס
מי יכול לסייע בהחזרי מס?

החזרי מס יכולים להגיע לגובה של אלפי שקלים, והם מגיעים כתוצאה מגביית יתר של רשות המיסים בתרחישים רבים לאזרחים בסטטוסים שונים בחברה. ישנם החזרים הנובעים

קרא עוד »
תפקיד רשות המסים
רשות המסים מהם תפקידיה?

ביטויים כמו רשות המסים, המוסד לביטוח לאומי וקרן פנסיה יכולים להישמע כמו ביטויים בסינית עבור רבים, אך חוסר ההיכרות איתם לא משקף את הקשר הבלתי

קרא עוד »
איש מתעסק בטאבלט
דירוג אשראי לאדם פרטי

מאז אפריל 2019, דירוג האשראי של כל אדם פרטי בישראל נכנס לתוקף, ומקוטלג בתוך מאגר נתוני אשראי. נתוני האשראי שלכם מרכזים בתוכם את כלל התנהלותכם

קרא עוד »