חיפוש

מה נחשב החמרה רפואית ואיך מודדים זאת?

מה נחשב החמרה רפואית ואיך מודדים זאת?

במסגרת תביעת אובדן כושר עבודה, עלינו לפנות לרופא מומחה על מנת שיכתוב עבורנו חוות דעת רפואית מקצועית, שתסייע להוכיח את היעדר יכולתו של התובע להמשיך לעבוד. מטבע הדברים, מצבו הרפואי של התובע עלול להשתנות גם לאחר שנקבעו לו אחוזי נכות, מצב המוכר כהחמרה רפואית

 

תביעת אובדן כושר עבודה

בכל מקרה של תאונה, פציעה, מחלה ומקרים נוספים, אשר הביאו את התובע למצב בו הוא אינו מסוגל להמשיך לעבוד בעבודתו, ניתן יהיה להגיש תביעת אובדן כושר עבודה כנגד מספר גופים עיקריים: חברת הביטוח, ביטוח לאומי, קרנות הפנסיה ועוד.

התחנה הראשונה בתהליך תביעת אובדן כושר עבודה תהיה ביקור אצל רופא תעסוקתי אשר יבחן את פרטי המקרה ויאשר כי כושר העבודה של התובע אכן נפגע, באופן אבסולוטי או חלקי. חוות הדעת של הרופא התעסוקתי אמנם אינה מחייבת את הגופים הנתבעים, אך היא מהווה גורם משמעותי בקביעת אחוזי הנכות של הנפגע.

 

החמרה רפואית – מתי היא נחשבת ככזו?

מטבע הדברים, גם לאחר קביעת אחוזי הנכות הרפואית על ידי הוועדות הרפואיות השונות, מצבו הרפואי של הנפגע עלול להחמיר, באופן הדורש את הגדלת אחוזי הנכות שהנפגע קיבל עד כה. על מנת להוכיח כי אכן חלה החמרה במצבו הרפואי של הנפגע, נידרש לפנות אל הרופא התעסוקתי, בכדי לקבל את חוות דעתו.

תביעה בגין החמרת המצב הרפואי, תתאפשר במידה ונקבעה לנפגע דרשת נכות קבועה או זמנית וכאשר חלפה תקופה של לפחות חצי שנה ממועד קביעת דרגת הנכות. התנאים הללו, יחד עם חוות דעתו של הרופא התעסוקתי כי אכן חלה החמרה במצב הרפואי, יאפשרו לנו להגיש תביעה בגין החמרה במצב הרפואי.

 

באילו מקרים ניתן יהיה להגיש תביעת החמרה גם לפני שחלפה חצי שנה ממועד קביעת דרגת הנכות?

 

מקרים דחופים

ככל ומדובר במקרים דחופים, אשר אינם מאפשרים המתנה של חצי שנה, וככל והתקבל אישור מיוחד מעם רופא של המוסד לביטוח לאומי, הרי שניתן יהיה לדון בבקשה לקביעה מחודשת של אחוזי הנכות גם לפני שחלפה חצי שנה.

 

אשפוז

מקרים בהם הנפגע אושפז לאחר קביעת אחוזי הנכות, יאפשרו אף הם הגשת תביעה לפני שחלפה חצי שנה.

 

איך מודדים החמרה במצב הרפואי?

עם הגשת התביעה להחברה במצב הרפואי, תקבלו זימון אל הוועדה הרפואית, אשר תבחן את הפרוטוקול של הוועדה הרפואית הקודמת, בה נקבעו אחוזי הנכות הקיימים וכן את חוות דעתו של הרופא התעסוקתי, כאשר במרבית המקרים, תבקש לערוך גם בדיקות מטעמה, בכדי למדוד ולקבוע את ההחמרה במצב הרפואי.

 

לסיכום

ראינו אם כן, כי החמרה רפואית תחשב ככזו במידה ונקבעו לנפגע אחוזי נכות ושחלפה תקופה של לפחות חצי שנה מאז שנקבעו (למעט מקרים מיוחדים). בכדי למקסם את סיכויי הצלחת תביעת ההחמרה במצב הרפואי, יש לפנות לקבלת חוות דעת מתאימה מרופא תעסוקתי, באופן שיסייע לנפגע לצלוח היטב את הוועדה הרפואית.

רופא תעסוקתי

אולי תאהבו גם את