Search

נתפסת בשעת מעשה – זה העונש שאתה עלול לקבל

נתפסת בשעת מעשה – זה העונש שאתה עלול לקבל

עבירת זנות היא עבירה חמורה ומערכת המשפט מתייחסת לעבירה זאת בצורה רצינית מאוד. זאת בגלל האופי הלא מוסרי של העבירה ומכיוון שהיא מובילה לפגיעה של ממש בקורבנותיה. מאז 2019 נוסף חוק איסור צריכת זנות לספר החוקים הישראלי. בכתבה שלפניכם כתבנו בקיצור על עבירת צריכת הזנות, היחס של מערכת המשפט לעבירה זו והעונשים שמושתים בגינה אם נתפסים בשעת מעשה. 

 

מהי עבירת זנות ואיך היא מוגדרת?

עבירות זנות הן למעשה קטגוריה שלמה של עבירות שכולן קשורות לתחום של קיום יחסי מין בתמורה לכסף או לטובת הנאה. שלושת העבירות הנפוצות ביותר תחת הקטגוריה הנ"ל הן עבירת שידול לזנות, סרסרות ועבירה של החזקת מקום לשם זנות.

גם מי שמשלם לשם קבלת שירותי זנות באופן חד פעמי עלול למצוא את עצמו מואשם בעבירת שידול לזנות. גם מי ששילם כסף או הבטיח טובות הנאה בתמורה ליחסי מין עובר את העבירה הזו. מה היחס של מערכת המשפט לעברה זאת ומה עלולים להיות העונשים המוטלים בגינה?

 

מה היחס של מערכת המשפט לעברה זאת?

זנות ואספקה של שירותי מין בתמורה לכסף או לטובות הנאה היא עבירה שפוגעת פגיעה ממשית בקורבנותיה. בנוסף לכך, יש לה אופי חסר מוסר באופן מובהק. על כן היחס של מערכת המשפט לעבירות אלה הוא חמור במיוחד ושופטים רבים נוטים להחמיר בעונשם של המואשמים בעבירה זאת.

העונשים המוטלים על מי שנאשם שביצע עבירה זאת באופן קבוע יכולים להגיע עד ל-10 שנות מאסר והעונשים המוטלים על מי שביצע את העבירה באופן חד פעמי יכולים להגיע עד ל-5 שנות מאסר בפועל.

 

חוק איסור צריכת זנות

בשנת 2019 נוסף לחוקי הזנות חוק נוסף בשם חוק איסור צריכת זנות. האישום בעבירה זאת לא מונע הגשת האשמות נוספות בגין שידול לזנות. לעבירה זאת נקבעו בחוק עונשים קלים יחסית. מעבר על החוק בפעם הראשונה יגרור קנס של אלפיים שקלים, בפעם השנייה העונש כבר עולה לקנס של ארבעת אלפים שקלים. לבסוף, מביצוע העבירה בפעם השלישית, יוגש כתב אישום נגד העבריין, והקנס המוטל על העבריין עלול להגיע לעשרות אלפי שקלים.

 

מה עושים במקרה של אישום בעברה זאת?

במידה ונתפסתם בשעת המעשה, עליכם להתחיל לפעול בצורה מיידית. יש סיכוי שתזומנו לחקירה משטרתית ושיוגש נגדכם כתב אישום בגין מספר עבירות. חשוב מאוד ליצור קשר עם עורך דין שהתמחה בדין הפלילי ולבקש ממנו ייעוץ לגבי הפעולות שעליכם לנקוט. אין להגיע לחקירה במשטרה ללא ליווי של עורך דין מטעמכם.

 

לסיכום – שידול למעשה זנות

עבירת שידול לזנות היא עברה חמורה מאוד וכך גם היחס אליה בעיני מערכת המשפט. גם מי שביצע עברה של שידול לזנות פעם אחת בלבד יכול להיות מואשם בכך ולקבל עונשים חמורים בגינה.

עבירות זנות

אולי תאהבו גם את

כמה עולה לפתוח תיק גירושין
כמה עולה לפתוח תיק גירושין?

גירושין היא החלטה משנה חיים שיכולה להיות בעלת השלכות רגשיות, כלכליות ומשפטיות משמעותיות. אחד השיקולים הראשונים כאשר שוקלים להתגרש העלות הכרוכה בהתחלת ההליך המשפטי. הבנת

קרא עוד »