חיפוש

ערעור על החלטת ביטוח לאומי על ילד עם צרכים מיוחדים – איך עושים זאת?

ערעור על החלטת ביטוח לאומי על ילד עם צרכים מיוחדים – איך עושים זאת?

קצבת ילד נכה היא תשלום חודשי אותו משלם המוסד ביטוח לאומי. המוסד משלם זאת עבור הורים שילדיהם אובחנו כילדים בעלי צרכים מיוחדים. מטרתה של הקצבה זו היא להקל באופן כלכלי על ההורים שנושאים עול רגשי ובין היתר גם עול כלכלי. אך מה עושים כאשר אנו לא מסכימים עם החלטת ביטוח הלאומי?

 

באיזה מקרים ניתן להגיש ערעור

  • במקרה שלא אושרה גמלה חלקית
  • לא אושר גמלה כלל
  • אושרה גמלה רק לתקופה זמנית
  • לא אושר התשלום למפרע בצורה רטרואקטיבית בעד התקופה המרבית.

 

איך מגישים ערעור על החלטת הועדה

במקרה ואתם מרגישים שפסק הדין הוא אינו נכון עבורכם ואתם רוצים לערער עליו עליכם קודם כל להגיד ערעור מנומק. הערעור יהיה חייב להיות בטווח של 60 יום ממועד קבלת המכתב על החלטתם של הוועדה של ביטוח לאומי. את הטופס עם הערעור שלכם עליכם להגיש אל סניף ביטוח לאומי הקרוב ביותר לביתכם.

לאחר שהגשתם בקשת ערעור, הועדה הרפואית לערעורים תתכנס לדיון בבקשה שלכם. את התשובה תקבלו בפרק זמן של חודשים מיום הגשת הערעור. חשוב לדעת – עליכם לבקש מסניף ביטוח הלאומי הקרוב לביתכם, לספק לכם את פרוטוקול הוועדה הרפואית. מסמך זה מאוד חשוב והוא ישמש בתור הבסיס שלכם להגשת הערעור. מאוד חשוב כן להחשיב אותו כאשר אתם מגישים ערעור. מכיוון שהשיקולים לדחיית התביעה שהגשתם בעבר מפורטים בו.

 

היום שאחרי הגשת הערעור

לאחר שהגשתם את הערעור כנגד החלטתם של הועדה הרפואית של ביטוח לאומי, תתכנס הוועדה לערעורים ותחליט בגין המקרה שלכם. הועדה תוכל להתכנס עד 60 יום ממועד הגשתו. הערים בו מתקיימות הועדות לערעורים הן בערים: תל אביב, רמת גן, ירושלים, חיפה או רמלה. לוועדת הערעורים יש את הסמכות לקבל את התביעה שלכם או לשנות לפי ראות עיניהם את התביעה הקודמת.

הכוח של וועדה הזו יכול להיות גם לטובתכם וגם לא, מכיוון שיש בכוחה גם את הכוח לביטול אחוזי הנכות לחלוטין. ישנם מקרים שוועדת הערעורים מבקשת שהילד ייבדק על ידי מומחה נוסף בכדי לקבל חוות דעת שנייה. ההודעה נשלחת אל מקום מגוריכם. במקרים שוועדת העררים מחליטה לא לאשר את הבקשה, היא מחויבת לידע את הוריי הילד שהגישו את הערעור. בכדי שיהיה להם זכות בחירה לבטל את הערעור, או בכל זאת לקבל אסמכתא רלוונטית לשפר את הסיכויים של הילד.

 

לסיכום

בכדי לקבל את הקצבה, נדרש להגיש טפסים למוסד ביטוח לאומי בכדי לקבל את הקצבה, ומי שאחראי על הקצבה היא הועדה הרפואית מטעמם. עליכם להגיש את הערעור לא פחות מ60 ימים לביטוח הלאומי הקרוב לביתכם בצירוף מסמכים, ואם יתבקש ממכם גם חוות דעת של מומחה. דעו שוועדה זו יכולה להחליט גם לטובתכם ולשפר את הפסק דין אך גם עלולה לבטל את הבקשה לחלוטין. למיד נוסף כנסו לכתובת הבאה  https://www.allrights.co.il/זכויות-ילדים-עם-צרכים-מיוחדים/.

יד של ילד על יד של אבא
יד של ילד על יד של אבא

אולי תאהבו גם את