חיפוש

מהם סוגי קרנות פנסיה ברירת מחדל החדשות

מהם סוגי קרנות פנסיה ברירת מחדל החדשות

במדינת ישראל קיים מזה קרוב לעשור, חוק המחייב כל מעסיק לצרף עובד חדש שלו אל קרן פנסיה ברירת מחדל, בין אם העובד הצביע על קרן פנסיה שהוא חבר בה ובין אם לאו. אם העובד החדש שמתקבל למקום עבודה מצביע על קרן שבה מופקדים חסכונות הפנסיה שלו, חובה על המעביד להמשיך את רצף ההפקדות אל אותה הקרן. ואולם אם לעובד החדש אין קרן פנסיה והוא איננו מצביע על קרן ספציפית שאליה הוא מעוניין להפקיד, המעביד יבחר עבור העובד את אחת מקרנות ברירת המחדל שנבחרו על ידי משרד האוצר לשנת 2019. מהי קרן פנסיה ברירת מחדל? מהן קרנות פנסיה ברירת מחדל לשנת 2019? מהם היתרונות של הקרנות האלה על פני קרנות הפנסיה וקופות הגמל האחרות?

מדד בעלייה

 

קרן פנסיה ברירת מחדל – מה זה ולמה זה חשוב

קרן פנסיה ברירת מחדל, היא קרן פנסיה המשמשת כברירת המחדל, שאליה יופקדו כספי הפנסיה, הפרשות העובד והמעביד כאחד, במקרה שלעובד אין קרן פנסיה פעילה. בנוסף, גם אין לו העדפה באשר לקרן פנסיה שאליה יופקדו כספי החיסכון הפנסיוני שלו. כיוון שחוק פנסיה חובה מחייב הן את המעביד והן את העובד לבצע את ההפקדות כאמור, נוצר מצב שבו עובדים חדשים רבים מעבירים את ההפרשות שלהם, בין אם ביזמתם ובין אם ביזמת המעסיק, לקרנות הפנסיה המשמשות כברירת מחדל.

קרנות פנסיה המוגדרות כברירת המחדל הן קרנות שזכו במכרז שבצעו הגופים המתאימים, ובו נבחרו הקרנות המציעות את התנאים הטובים ביותר למפקידים. עם התנאים הללו ניתן למנות עמלות מופחתות על ניהול הקרן ועמלות מופחתות גם על ההפקדה החודשית לקרן הפנסיה. העמלות של כל הקרנות שנבחרו לשמש קרנות ברירת מחדל לשנת 2019, נחשבות נמוכות במיוחד, ובוודאי כאשר הן נמדדות בהשוואה לעמלות שמשלמים שאר המפקידים בקרנות האחרות.

 

היתרונות של קרנות ברירת מחדל 2019 על פני קרנות פנסיה אחרות

היתרון המשמעותי ביותר של קרנות ברירת המחדל כבר הוזכר לעיל, והוא כאמור העמלות הנמוכות במיוחד שגובות הקרנות הללו. עמלות הניהול נעות סביב עשירית האחוז לשנה או פחות מהסכום הצבור בקרן, ופחות משני אחוזים על הסכומים המופקדים מדי חודש בחודשו אליה. מנגד, עשויים החוסכים בקרנות הללו ליהנות מתשואות נאות, בהתאם לתשואות שמשיגות הקרנות הנבחרות לשאר החוסכים בהן.

 

הקרנות הנבחרות לשנת 2019הם כדלקמן:

  • מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ
  • הלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בע"מ
  • פסגות
  • אלטשולר שחם

שתי הקרנות הראשונות, שמשו כקרנות ברירת מחדל גם לפני שנת 2018 ובמהלכה. שתי הקרנות האחרונות, שהן קרן פסגות וכן אלטשולר שחם, נבחרו בסוף שנת 2018 ומשמשות גם הן, נכון לשנת 2019, קרנות ברירת מחדל. עבור הקרנות הנבחרות משמשת הבחירה בסיס לצירוף לקוחות חדשים. עבור המפקידים, משמשים תנאי הפתיחה הטובים קרש קפיצה להתחיל ברגל ימין את החיסכון הפנסיוני שלהם.

רוצים להמשיך לקרוא על הביטוח שכל הורה צריך לעשות לילד שלו לחצו כאן.

אולי תאהבו גם את