Search

רישום פלילי בצבא – עד כמה זה חמור

רישום פלילי בצבא – עד כמה זה חמור

רישום פלילי בצבא – עד כמה זה חמור?

כשנער או נערה מגיעים לבקו"ם ביום הגיוס שלהם הם נרגשים ומבולבלים, בעיקר בשל העובדה שחייהם הולכים להשתנות מן הקצה אל הקצה.

קודם כל שגרת יומם תהפוך לשגרה בה הם מקבלים פקודות ונדרשים לבצע אותם, המצב הזה חדש לרוב בני הנוער שרגילים שהם אלו שנותנים את הפקודות או שהם לא חייבים להקשיב למי שנותן להם פקודות כמו מורה בבית ספר ועוד.

אך הכניסה למערכת הצבאית משנה את החיים, הנער שעד לרגע גיוסו היה רגיל לחיים אזרחיים בצורה מסוימת מתחיל את חייו כחייל ומתרגל לשגרה של שלוש שנים בהם הוא יהיה האדם שמקבל הוראות מלמעלה.

חיילים רבים מתקשים מאוד בקבלת סמכות עליונה ובציות לפקודות, ישנם חיילים שמבליגים על הקושי וממלאים אחר הפקודות של המפקדים או הממונים עליהם וישנם חיילים שלא מקבלים את המרות ועושים דברים המנוגדים לחוקים של המערכת הצבאית.

עבירות צבאיות:

במערכת הצבאית ישנם חוקים רבים ונוקשים וכל מעבר על חוק יכולה להיקרא עבירה והחייל ייענש בהתאם, אך חשוב לדעת שישנה סקאלה רחבה מאוד של עבירות בצבא ועל כל עבירה יקבל החייל את העונש המתאים.

ישנן עבירות הנחשבות קטנות והחייל יעלה למשפט רק אצל קצין השיפוט ביחידתו לעומת עבירות גדולות שהחייל יעלה למשפט בבית דין צבאי או במקרים חמורים יותר יעבור ידיה של המשטרה הצבאית לצורך המשך טיפול בשל חומרת מעשיו, למשל אין להשוות בין עבירה של פגיעה בביטחון הצבא והמדינה לבין עבירת משמעת.

רישום פלילי בצבא:

רישום פלילי הוא רישום במשטרה שנשאר לתקופת זמן מסוימת.

ישנם כבר סוגים של עבירות בצבא בגינן לחייל ירשם רישום פלילי, ישנן עבירות המתקשרות באופן ישיר לחיים האזרחיים, כמו עבירות של החזקת סמים, עבירות של גניבה ועוד, שאם החייל עשה אותם בשירותו הצבאי יש מצב גדול שהוא ימשיך בעבירת העבירות הללו גם לאחר שחרורו וייאלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד פלילי תותח!

בנוסף ישנן עבירות שאינן חופפות לסוג של עבירות בחיים האזרחיים אבל בכל זאת הן מתקשרות לאזרחות של החייל ולכן גם בגינן ירשם לחייל רישום פלילי, כמו נפקדות או עריקות שמשפיעות באופן ישיר על חיי החייל מחוץ למערכת הצבאית.

לעומת זאת, עבירות צבאיות שאינן קשורות לאזרחות אלא רק למערכת הצבאית לא יגרמו לכך שלחייל יהיה רישום פלילי, משום שברוב המקרים העבירות הללו אינן מעידות על התנהגותו של החייל באזרחות.

השלכות של רישום פלילי צבאי על חיי האזרחות:

רישום פלילי הוא כתם לכל החיים בדומה לפשיטת רגל. הכתם הזה יכול למנוע מהאדם שיש לו רישום פלילי להיכנס לארצות מסוימות.

כמו כן רישום פלילי גורם לכך שהאדם לא יוכל לקבל תעודת יושר שהיא התנאי להעסקה בחלק מהמקצועות ואז יוצא מצב שהרישום הפלילי שנרשם לו בשירותו הצבאי פוגע לו בפרנסה וביכולת להתקדם בחיים מבחינה מקצועית.

אולי תאהבו גם את