חיפוש

רשלנות רפואית בישראל – היקף התופעה

רשלנות רפואית בישראל – היקף התופעה

תביעות רשלנות רפואית מוגשות במצבים בהם בוצעו טיפולים אשר במהלכם, בוצע כשל מסוים שגם לנזק עבור המטופלים. במצבים קיצוניים, טיפולים המלווים ברשלנות רפואית אף עשויים להסב נזק חמור ואף בלתי הפיך עבור המטופלים.

באמצעות תביעת רשלנות, דורש המטופל קבלת פיצוי בגין הנזק הנגרם לו עקב הרשלנות הרפואית. אולם, עליו להוכיח, במסגרת התביעה כי קיימת סיבתיות בין הטיפול הרפואי שהוא עבר ובין הנזק הנגרם לו, בכדי שתביעתו תתקבל. באופן כללי, תביעות רשלנות מוגשות כנגד הגורם הרפואי שביצע את הטיפול או שהיה מעורב בו, כגון: הרופא, הרוקח, האחות המטפלת וכיו"ב או כנגד המוסד בו בוצע הטיפול.

 

נתונים של מקרי רשלנות רפואית בישראל

ממצאים העולים ממסמך של מרכז המידע וממסמך של הכנסת מ 2017, מראים כי במדינת ישראל התרחשו כמעט אלפיים מקרים של פטירה, עקב רשלנות רפואית, בשנים שבין 2014 – 2005. החשד הוא כי מקרים אלה כוללים אנשים שנפטרו עקב קבלת טיפול או אבחון שגוי, אך אינם כוללים מקרים של אנשים שנפטרו כתוצאה מהתפתחות של זיהומים. בנוסף, מחקרים אחרים מחזקים ממצאים אלה ומראים כי מס' ניכר של מטופלים שונים, אשר טופלו תחת תנאים לא נאותים, נפטרו וכי אומדן הנפטרים, כתוצאה מרשלנות רפואית, אף גדול יותר מ 2,000.

נתונים אחרים, משנת 2016, המגיעים מדו"ח משרד הבריאות, מציג פירוט של ליקויים שונים, שהתבצעו במהלך טיפולים רפואיים שונים וכללו: ביצוע טיפולים בציוד לא מתאים או לא תקין, ביצוע טיפולים ע"י גורם חסר ניסיון מקצועי, הימנעות מביצוע בדיקות נדרשות למטופלים ועוד.

נתונים נוספים מראים כי בין השנים 2017 – 2005, כמות התביעות בגין רשלנות רפואית שהוגשו – עלתה באופן ניכר וכן, סך הפיצויים ששולמו לתובעים, בגין רשלנות רפואית, זינק באופן משמעותי. זאת ועוד, עפ"י דוח של מבקר המדינה, בתביעות רשלנות רפואית, שהוגשו כנגד מוסדות רפואיים ממשלתיים, קיימת עליה חדה בין השנים 2005 ל 2015.

 

בגין מה הוגשו התביעות?

נתוני מחקרים בנושא הרשלנות הרפואית מראים כי כ 50% מהתביעות שהוגשו לבתי המשפט, בגין רשלנות רפואית, קשורות בעיקרן לרשלנות רפואית בהריון ולידה. חלק מהתביעות שהוגשו עסקו בהתרשלות במהלך ביצוע פרוצדורה רפואית מסוימת, חלקן עסקו בהתרשלות במהלך אבחון, חלקן בהתרשלות בביצוע טיפול שגוי וחלקן בהתרשלות בביצוע מעקב אחר מטופלת.

למידע נוסף בנוגע להגשת תביעת רשלנות רפואית, ניתן לפנות ל- אתר פיצויים.

 

מהם הגורמים העיקריים לרשלנות הרפואית בישראל?

על אף הנתונים של שיעור מקרי הרשלנות הרפואית בישראל, ישנה טענה רווחת, לפיה, העלייה בכמות תביעות רשלנות רפואית בישראל לא בהכרח מעידה על טיבם של הטיפולים הניתנים למטופלים, אלא היא נובעת מגורמים אחרים, כגון: גידול דמוגרפי בישראל, עלייה בציפיותיהם של מטופלים בנוגע לטיפולים שהם עוברים וכו'. אולם, נתונים אחרים מראים כי העלייה במקרים של רשלנות רפואית נובעת דווקא מתפקוד לקוי של מוסדות רפואיים שונים.

 

לסיכום

מקרים של רשלנות רפואית הינם נפוצים בישראל, אך יחד עם זאת, מטופלים רבים מקבלים טיפולים נאותים ומקצועיים, הן במוסדות רפואיים פרטיים והן במוסדות רפואיים ציבוריים.

Medical, Care

 

אולי תאהבו גם את